กิจกรรมผู้ว่าพบชาวมว

กิจกรรมผู้ว่าพบชาวมว

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และคณะเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ครูเกริกชัย มาสม