พิธีไหว้ครู

หอประชุมโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

12 มิถุนายน 2557

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ครูเกริกชัย มาสม