วันอาเซียน

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรม asean day มีซุ้มประเทศต่างๆให้ผู้เยี่ยมชมได้รับความรู้เกี่ยวกับ ประเทศในอาเซี่ยน การประกวด แฟชั่นโชว์ aec การแสดงมวยไทย โดยกิจกรรรมดำเนินไปอย่างสนุกสนาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ครูเกริกชัย มาสม