ถวายพระพรชัยมงคลวันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยาจัดกิจกรรมถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ ปี 2558

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ ปี 2558

10
11
12
13
14
15
16
17
18
Father's Day