ออมสินมอบทุนการศึกษา

ออมสินมอบทุนการศึกษา

ท่านอาจารย์ไฉไล หมื่นมี ได้นำนักเรียนโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา เข้ารับทุ่นการศึกษา ของธนาคารออมสิน

1
2
3
4
ออมสิน