พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ

พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยาเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ณ วัดมวกเหล็กนอก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tanas Treerattanakulporn