ตลาดนัดอาชีพ

กิจกรรมตลาดนัด ประจำปีการศึกาา 2557

กิจกรรมตลาดนัด ประจำปีการศึกาา 2557 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เปิดร้านขายอาหารเพื่อฝึกประสบการณ์ ในวิชา การงานอาชีพ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ครูเกริกชัย มาสม