กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

28 มิถุนายน 2558

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศร่วมกับมหาวิทยาลัยเอเชียแปซิฟิก อบรมภาษาอังกฤษให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 2/1 2/2 2/3 และ 2/4 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2558 ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ครูเกริกชัย มาสม