กิจกรรมวันไหว้ครู

16 มิถุนายน ปีพุทธศักราช 2558

ณะผู้บริหาร นำโดย ท่านผู้อำนวยการมาโนช รวยลาภ และคณะครู โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ร่วมกันทำพิธีไหว้ครู โดยตัวแทนนักเรียนถือพานเพื่อทำความเคารพครู และร้องเพลงบูชาครู เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุม โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ครูเกริกชัย มาสม