อบรมนายหมู่ลูกเสือ

วันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2558

ท่านผู้อำนวยการ มาโนช รวยลาภ เป็นประธานเปิดพิธี อบรมนายหมู่ลูกเสือ เพื่ออบรมหัวหน้าหมู่ลูกเสือระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1,2,3 เพื่อเสริมความรู้ในวิชาลูกเสือ เมื่อวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2558 ณ ห้องโสต โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ครูเกริกชัย มาสม