พิธีทำบุญโรงเรียน

12-3-2558

มีการนิมนต์พระ 5 รูป ท่านผู้อำนวยการมาโนช รวยลาภ และคณะบุคลากรของโรงเรียนร่วมพิธี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ครูเกริกชัย มาสม