ขอขอบคุณเทศบาลตำบลมวกเหล็กในการกำจัดยุงลาย

ขอขอบคุณเทศบาลตำบลมวกเหล็กในการกำจัดยุงลาย

ขอขอบคุณเทศบาลตำบลมวกเหล็กที่ได้เข้ามากำจัดยุงลายให้กับโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
กำจัดยุงลาย