มุทิตาจิต

ท่านผู้อำนวยการ มาโนช รวยลาภ คณะผู้บริหาร และนักเรียนโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ร่วมพิธีมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ครูสุชิน ฤทธิบุตร เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ครูเกริกชัย มาสม